overloon nieuws

Home » Nieuws » Nieuwbouw integraal kindcentrum

Nieuwbouw integraal kindcentrum

Gepubliceerd op 11 februari 2020 om 18:51

Als de gemeenteraad 19 maart akkoord gaat, wordt op het terrein van de Josefschool aan de Theobaldusweg in Overloon, een integraal kindcentrum gebouwd.

De Josefschool is aan vervanging toe en er is voor gekozen om in de nieuwbouw, naast basisonderwijs ook dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang te huisvesten. Dit om een doorgaande leerlijn te creëren voor de leerlingen en de afstemming tussen opvang en onderwijs optimaal te ondersteunen.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We hebben een traject doorlopen met als resultaat dat de inwoners van Overloon hebben gekozen om de school op de huidige plek te herbouwen. We zijn er trots op dat het een op de toekomstgericht gebouw wordt, geheel energieneutraal, waar kinderen van alle leeftijden een plek krijgen”.

Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, kan de uitwerking van de plannen starten. Het streven is om per schooljaar 2021-2022 het integraal kindcentrum in gebruik te nemen. Tijdens de bouw kunnen de kinderen in delen van het huidige schoolgebouw blijven en zal voor een deel in tijdelijke lokalen worden voorzien. 

Voor het gymonderwijs gaan de leerlingen gebruik maken van de Raaijhal te Overloon.

Josefschool kiest voor nieuwbouw op huidige plek

Gepubliceerd op 1 december 2019 

OVERLOON - De nieuwbouw voor de Josefschool in Overloon komt op de plek waar de school nu ook staat: aan de Theobaldusweg. Het schoolbestuur heeft dat voorstel gedaan bij de gemeente Boxmeer. Volgens directeur Henny Cremers worden ouders en leerkrachten een dezer dagen ingelicht over de gemaakte keuze. In februari volgend jaar moet de gemeenteraad daar nog groen licht voor geven.Aanvankelijk ging de voorkeur van de school uit naar nieuwbouw bij sporthal de Raaijhal. Uit een in het dorp gehouden enquête bleek echter dat het overgrote deel van de inwoners van Overloon de voorkeur gaf aan nieuwbouw op de huidige plek.lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/boxmeer/josefschool-overloon-kiest-voor-nieuwbouw-op-huidige-plek~af2631f7/

lees ook Overloon probeert met het dorp nieuwe plek van basissschool te bepalen

Zeg het maar, waar moet de nieuwe Josefschool, de basisschool van Overloon, komen? Op de huidige plek aan de Theobaldusweg? Bij de sporthal aan de Raaijweg? Op een andere plek?Dat die multiplechoicevraag niet al te eenvoudig te beantwoorden is, bleek deze week tijdens een door de dorpsraad belegde informatiebijeenkomst. ,,De meningen zijn erg verdeeld", zegt verantwoordelijk wethouder Willy Hendriks. 

Verdeeld? 

De resultaten van de door de dorpsraad gehouden enquête laten weinig aan duidelijkheid over. Maar liefst 87 procent van de mensen die een vragenformulier invulden, vindt dat de nieuwbouw niet bij de sporthal moet komen. Al valt er wel een kanttekening te plaatsen bij de kwaliteit van de enquête: voorstanders van een bepaalde plek konden eenvoudig meerdere vragenlijsten invullen.lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/306366_overloon-probeert-met-het-dorp-nieuwe-plek-van-basissschool-te-bepalen

Lees ook Onrust rond verhuizing Overloonse basisschool St. Jozef

OVERLOON - Is het wel zo'n goed plan om de nieuwe basisschool van Overloon tegen de Raaijhal aan te bouwen? Volgens de Josefschool en Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek wel. De Overloonse dorpsraad is daar niet zo van overtuigd. Volgens de raad is er veel onrust ontstaan in het dorp.

De huidige school aan de Theobaldusweg - halverwege de jaren veertig gebouwd - is aan vervanging toe. Voor school en onderwijsstichting reden om een alternatief te onderzoeken: bij de sporthal. In een gesprek met de dorpsraad is inmiddels door school én schoolbestuur aangegeven dat daar de voorkeur naar uit gaat. Lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/268895_onrust-rond-verhuizing-overloonse-basisschool-st-jozef

lees ook Basisschool St. Jozef uit Overloon op zoek naar een nieuwe locatie

Wilma Nabuurs van de dorpsraad Overloon vertelt tegen Omroep Venray dat zij voorstellen om een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties te doen om de voor- en nadelen te benoemen.
Het wordt door de initiatiefnemers al gebracht als bijna een voldongen feit, maar volgens Mevr. Nabuurs is er niet goed onderzocht of er alternatieven voor handen zijn die centraler in het dorp liggen. De Raaijhal ligt trouwens wat afgelegen aan de rand van het centrum nabij een bosgebied, tevens is zij op korte termijn aan een opknapbeurt toe, wat ook een overweging is die in de beslissing moet worden meegenomen.lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/268895_onrust-rond-verhuizing-overloonse-basisschool-st-jozef

Lees ook School Overloon denkt aan nieuwbouw buiten dorp

OVERLOON - Scholieren van de Josefschool in Overloon volgen over een paar jaar mogelijk de lessen op een heel andere plek dan nu. Vanuit het centrum verhuizen ze naar een nieuwe school die moet komen te staan aan de Raaijweg, bij sporthal De Raaijhal.Het is een serieuze optie die momenteel wordt onderzocht.De huidige school aan de Theobaldusweg is op, zegt schooldirecteur Jochem Gerrits. De twee schoolgebouwen (de voormalige meisjes- en jongensschool) met  gymzaal werden er halverwege de jaren veertig neergezet. ,,Heel veel vaders, moeders en opa's en oma's hebben er op school gezeten. Het gebouw is dierbaar maar niet meer dienstbaar. Ik denk dat het niet meer voldoet.”lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/232535_school-overloon-denkt-aan-nieuwbouw-buiten-dorp


«   »