overloon nieuws

Home » Nieuws » Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel

Ontwikkelingen luchthavenbesluit De Peel

Gepubliceerd op 19 juni 2020 om 10:49

Defensie is bezig een luchthavenbesluit voor te bereiden voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel. Op deze locatie zit het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Met een luchthavenbesluit kan de landmachtkazerne ook weer gebruikt worden als vliegveld.

Op 12 juni 2019 informeerde de staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer hierover met een brief. Daarmee startte officieel de zogenoemde reactivering van het voormalige vliegveld.

Informeren omwonenden

Om omwonenden te informeren over de plannen waren er verschillende publieksavonden, onder andere op woensdag 26 juni 2019 in Venray en maandag 1 juli 2019 in Gemert. Het was het begin van de uitgebreide procedure om tot een luchthavenbesluit te komen (dit wordt de MER-procedure genoemd). Een onderdeel daarvan was dat belanghebbenden de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage konden inkijken. Deze rapportage geeft aan welke effecten op het milieu worden verwacht.

Formeel overleg tussen burgers en overheid

Om tot een luchthavenbesluit te komen is veel overleg nodig tussen overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Voor alle partijen is het belangrijk dat ze kunnen aangeven waar ze zich voor inzetten. Dat gebeurt onder andere in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), die is opgericht. De 1e vergadering was 30 oktober 2019 in Venray. Hierin is afgesproken om tijdens de procedure 4 keer per jaar bij elkaar te komen. Op 13 februari 2020 was de 2e vergadering. De COVM-vergaderingen zijn open voor publiek.

Door de COVID-19-pandemie is een datum voor het volgende COVM-overleg nog niet bekend. Wanneer dit wel zo is komt dat in de kalender.

Wanneer is het luchthavenbesluit gereed?

Het is lastig om te zeggen wanneer het luchthavenbesluit De Peel klaar is. Dit hangt af van het besluitvormingsproces. Denk hierbij aan de uitvoering van (extra) onderzoeken en goed overleg met omwonenden. Daarnaast kost de overgang naar een nieuwe rekenmaat voor geluidshinder (van Ke naar Lden) nog veel voorbereiding en overleg.

Van een concept notitie naar een definitieve versie

Mensen konden de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken vanaf 26 juni tot en met 21 augustus 2019. Iedereen kon een zogenoemde zienswijze indienen: in totaal kwamen er 515 reacties. Betrokkenen die hebben gereageerd, krijgen een reactienota waarin staat wat Defensie met de reacties doet. Deze reactienota komt ook op internet te staan. De planning hiervoor was mei 2020 maar het wordt nu verwacht in de zomer. De reactienota met zienswijzen wordt gebruikt om van de conceptnotitie een definitieve notitie te maken, als een handleiding voor de milieueffectrapportage.

Wat is de procedure?

Deze definitieve notitie en de milieueffectrapportage maken deel uit van de standaard procedure om een luchthavenbesluit voor te bereiden. In de infographic 'Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand' wordt dat uitgelegd. U kunt het ook lezen op de pagina 'Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand: procedure'.

Contact over luchthavenbesluit De Peel

Wilt u contact met Defensie over het luchthavenbesluit De Peel? Dat kan via het formulier op deze pagina. U kunt ook op de hoogte blijven via een mailing aan omwonenden.

Blijf op de hoogte

Burenmailing; meld u aan via e-mail: informatiedepeel@mindef.nl.

De werkgroep heeft inmiddels ook steun binnen de recreatieve sector, o.a. van Landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewegingen als natuur- en milieufederatie Noord Brabant en Limburg, Stichting Natuur een Rust (Merselo), Werkgroep Behoud de Peel (Deurne) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen procedure starten. Ook met de politiek heeft Stop Vliegbasis de Peel intensief contact, zowel regionaal als landelijk.https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/369682_voorlichtingsbijeenkomst-stop-vliegbasis-de-peel

Hier een BELANGRIJKE LINK http://stopvliegbasisdepeel.nl/Home/ Hier wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en updates van de vliegbasis De Peel.Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel.


«   »