Nauwelijks Long COVID patiënten met migratieachtergrond of laaggeletterdheid

Gepubliceerd op 3 april 2023 om 19:59

C-support en PostCovid NL informeren samen moeilijk bereikbare doelgroepen over Long COVID

Volgens de laatste onderzoeken* heeft 1 op de 8 mensen te maken met langdurige klachten ten gevolge van COVID-19, dat Long COVID of Post-COVID-syndroom wordt genoemd. Dat betekent dat er een grote groep Nederlanders langdurig klachten houdt na een corona besmetting.  Inmiddels hebben ruim 23.000 Long COVID patiënten C-support weten te vinden voor nazorg en ondersteuning bij hun klachten. Deze groep bestaat vooral uit (digi)taalvaardige Nederlanders waarvan 70% vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar.

Een grote groep waaronder mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, mensen met een beperking, ouderen en jongeren, weet nazorgorganisatie C-support en patiëntenorganisatie PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden. Daarom hebben deze twee organisaties de handen ineengeslagen om zich in te spannen deze groepen te informeren over Long COVID.

 

Wat is Long COVID?

Mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterdheid of een beperking kunnen moeite hebben met het begrijpen wat Long COVID is. Wat voor klachten dit kan geven. En waar ze hulp en/of lotgenotencontact kunnen vinden als ze last hebben van langdurige klachten na corona. Daarom hebben C-support en PostCovid NL zich de afgelopen maanden gezamenlijk ingezet om hier verandering in aan te kunnen brengen.

 

“We willen informatie over Long COVID in de haarvaten van de samenleving laten landen zodat mensen met o.a. een migratieachtergrond en/of laaggeletterdheid de juiste weg naar hulp kunnen vinden.”

 

Gratis informatie en hulp
Alle mensen die langdurig klachten houden na een coronabesmetting hebben toegang tot (gratis) informatie, hulp en ondersteuning. C-support en PostCovid NL zijn beiden door het ministerie van VWS in het leven geroepen om hulp te bieden aan Long COVID patiënten. Waarbij C-support maatwerk biedt in de nazorg op medische-, psychosociale- en werk- en inkomensvragen. En PostCovid NL belangenbehartiging, digitale informatie en lotgenotencontact organiseren tot zijn taken heeft.

 

Speciaal ontwikkeld voorlichtingsmateriaal
Zo is er vanaf nu op www.c-support.nu/talen informatie over Long COVID in maar liefst 11 verschillende talen, zijn tolken beschikbaar bij C-support om mensen in hun eigen taal bij te staan en is er voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor mensen met laaggeletterdheid.
Daarnaast start er een campagne onder intermediaire doelgroepen zoals wijkwerkers, hulpverleners bij VluchtelingenWerk en eerstelijns zorgverleners om extra aandacht te vragen voor de her- en erkenning van Long COVID bij deze specifieke groepen.

 

 

*Bron: https://www.umcg.nl/s/onderzoek-langdurig-klachten-corona