Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 3 mei 2022 om 19:53

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Lintjes voor 36 inwoners gemeente Land van Cuijk

 

36 inwoners van de gemeente Land van Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2022 een Koninklijke onderscheiding. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft  – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de Schouwburg in Cuijk uitgereikt. 35 inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgen de namen en de redenen voor decoratie.

De heer J.P.M. (Jan) Pluk, Wanroij – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Pluk zet zich vanaf 1991 in voor voetbalvereniging Constantia in Wanroij. Hij organiseerde 25 jaar lang het jeugdtoernooi. Ook was hij betrokken bij het jaarlijkse Stertoemooi. Hij maakt zich al ruim 30 jaar zeer verdienstelijk voor deze vereniging in diverse vrijwilligersfuncties, waarvan 25 jaar als bestuurslid. Eveneens was hij van 1991 tot 1995 jeugdleider/trainer van diverse jeugdteams van W.V.V. Constantia. 

 

De heer G.J.C. (Gerrit) van Duijnhoven, Haps – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Duijnhoven is vanaf 1986 penningmeester van het parochiebestuur H. Nicolaas Haps (Parochie De Goede Herder). Van 1987 tot 2004 was hij bestuurslid van ‘Licenza’ en daarna werd hij zowel voorzitter als secretaris van dit koor. Vanaf 1990 is hij administrateur van R.K. Begraafplaats Geloofsgemeenschap H. Nicolaas Haps. Daarnaast is hij vanaf 2000 ook vrijwilliger en coördinator van de  werkgroep onderhoud R.K. begraafplaats Haps 2000 tot heden. Vanaf 2017 is hij vrijwilliger van Tafeltje Dekje. 

 

De heer W.M.D.R. (William) Segers, Rijkevoort – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Seegers is meer dan 50 jaar lid van buurtvereniging BakelGeert Noord. Hij begon  als voorzitter van de activiteitencommissie en later werd hij bestuurslid en thans is hij  secretaris. Van 1990 tot 1993 was hij bestuurslid en organisator van de Truckrun Boxmeer. Van 2002 tot 2004 was hij bestuurslid van Stichting Wijkraad Boxmeer Noord. Daarnaast heeft hij zich van 2003 tot 2010 ingezet voor de veiligheid van de bevolking in de regio Brabant Noord als lid van het SIGMA-Team (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie). 

Van 2008 tot 2015 was hij bestuurslid van WijkAccommodatie Boxmeer Noord (WABN). 

 

Mevrouw M.J. (Marga) van Mil-van der Wouw, Vierlingsbeek – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van Mil-van der Wouw is vanaf 1990 mantelzorger voor haar man en ze is 24 uur per dag met zorg bezig. Haar man is door een ongeval rolstoelafhankelijk en zij zorgt ervoor dat hij zich thuis zoveel mogelijk kan redden. Door haar inzet is er geen professionele zorg nodig en ze doet dit al langer dan 30 jaar. 

 

De heer J.M.P. (Jan) Paters, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Paters is ruim zestig jaar lid van voetbalvereniging Estria en hij is meer dan 50 jaar vrijwillger. Eerst voor voetbalvereniging Estria en later voor EGS’20. Ook toen de 100-jarige voetbalvereniging in 2020 fuseerde met 2 andere verenigingen tot EGS’20 bleef hij doorgaan. Tijdens de bouw van de nieuwe sportaccommodatie vanaf juli 2020 was hij dagelijks op de bouw te vinden om zijn kennis te delen en om mee te werken. 

 

Mevrouw P.H.M. (Paulien) Paters-Toonen, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Paters is meer dan 40 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Estria/EGS’20. Zij zette  zich ook in voor de fusieclub EGS’20. Tijdens de bouw van de nieuwe sportaccommodatie was zij dagelijks te vinden op de bouw voor schilder- en schoonmaakwerkzaamheden. Zij is ook vrijwilligster bij gemeenschapshuis ’t Dorpshuus en ze verricht op verschillende adressen huishoudelijk werk. 

 

De heer J.J.H. (Hans) Smits, Vierlingsbeek – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Smits is vanaf 1987 bestuurslid van Tennisvereniging Vierlingsbeek. In 1998 werd hij penningmeester. Als bestuurslid bij de tennisvereniging heeft hij jarenlang een soort brugfunctie vervuld tussen de stichting en de tennisvereniging. Vanaf de oprichting van de stichting Exploitatie Tennispark de Mortel in 1997 is hij voorzitter. Sinds 2018 is hij eveneens penningmeester bij Reuma Patiëntenvereniging Land van Cuijk. 

 

De heer C. (Kees) Spoorendonk, Grave – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spoorendonk was van 1985 tot 2021 penningmeester van Parochie Sint Elisabeth Grave. Vanaf 2021 is hij financieel administrateur. Zo heeft hij het fusieproces dat leidde tot de huidige parochie (opgericht op 1 april 2012) financieel en administratief geleid. Sinds 2009 is hij ouderenadviseur bij Welzijn Ouderen Grave. Daarnaast verzorgt hij rondleidingen door de stad Grave

 

De heer L.C.M. (Rob) Vloet, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vloet is samen met zijn vrouw ongeveer 21 jaar mantelzorger voor zijn schoonbroer en schoonzus. Daarnaast is hij vanaf 2006 penningmeester van de stichting Myllesheem. Hij is ook lid van het platform Ontdek Mill. Eveneens was hij bestuurslid/voorzitter van 2010 tot 2019 bij de stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM). Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid en vrijwilliger bij de Lokale Omroep Mill (LOM). Op initiatief van Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) heeft hij in 2018 in opdracht van de SWOM de Stichting SwomWensBus opgericht. Hij is voorzitter van deze stichting.

 

Mevrouw J.C.M. (Angeline) Aben-Derks Sint Anthonis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Aben-Derks was van 1990 tot 2018 mantelzorger voor haar zieke ouders. Zij was van 1993 tot 1997 lid van de ouderraad van de voormalige basisschool Berg en Beek, nu Kindcentrum Leander. Van 1997 tot 2002, was zij voorzitter van deze ouderraad en lid van de brigadierscommissie. Zij is ook al meer dan 30 jaar lid van Natuurvereniging IVN de Maasvallei. Vanaf 2009 is zij vrijwilliger bij Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck en 

vanaf 2014 is zij lid van de werkgroep Landschapspark Hoogveld in Sint Anthonis. 

 

De heer M.P.M. (Marius) Caspers, Oploo – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Caspers kwam in 1985 als raadslid bij carnavalsvereniging "De Spurriebuuken''. Van 1995 tot 2014 was hij bestuurlijk actief voor muziekvereniging Excelsior. In 1999 werd hij bouwcommissielid, 8 jaar na de verwoestende brand van gemeenschapshuis de ‘Oude Heerlijkheid’ in Oploo. Vanaf 2001 is hij als bestuurslid actief voor stichting gemeenschapshuis de ‘Oude Heerlijkheid’ en vanaf 2015 is hij penningmeester van deze stichting.

De heer H.P.J. (Harrie) Gerrits, Sint Anthonis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Gerrits was tot 2018, 25 jaar actief voor Oranjecomité Sint Anthonis-Ledeacker, eerst als vrijwilliger, later als bestuurslid en vanaf 2009 als voorzitter. Bij voetbalvereniging DSV heeft hij van 1995 tot 2007 ook verschillende rollen vervuld. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij Stichting Het Schaap, eerst als voorzitter nu als secretaris. Ook heeft hij zich van 2011 tot 2016 als penningmeester ingezet voor buurtvereniging de Tweekant in Sint Anthonis en vanaf 2017 is hij vrijwilliger voor de Voedselbank Land van Cuijk. 

 

De heer J.P. (Jan) Hendriks, Vortum-Mullem – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mijnheer Hendriks is vanaf 1992 bestuurlijk actief geweest voor Carnavalsvereniging De Plekkers in Vortum-Mullem in verschillende hoedanigheden. Zo was hij 25 jaar penningmeester. Naast zijn bestuurlijke taken was hij jarenlang lid van de pronkzittingscommissie. Daarnaast was hij de grondlegger en aanjager van het jaarlijkse liedjesbal. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de optocht, de boerenbruiloft en invulling van het programma op de dinsdag tijdens Carnaval. Sinds 2005 is hij bestuurslid van de dorpsraad in Vortum-Mullem. 

 

De heer F.T.J.A. (Frans) van Kraaij, Boxmeer – Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1983 werd hij lid van het stichtingsbestuur Jeugd- en Jongerenwerk "Het Haarhuis". In 1994 heeft hij de bestuurstaken neergelegd. Van 1995 tot 2008 was hij bestuurslid van de Boxmeerse carnavalsvereniging 'De Geitenbok'. Hij was vanaf 1996 bestuurslid van de stichting Sipiejo (Sint Piet en Jongeren) en vanaf die tijd is hij DE Sinterklaas van Boxmeer. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger van de stichting IJsfestijn Boxmeer. Ook voor Bronlaak in Oploo is hij vanaf 2017 vrijwilliger. Vanaf 2018 zet hij zich in als vrijwilliger voor Maasziekenhuis Pantein. 

 

Mevrouw W.M.H. (Walburga) Lucius-Nuijen, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Lucius-Nuijen is vanaf 1992 vrijwilligster van de Heilige Familiekerk in Langenboom. Ook is zij vanaf 1995, voorzitter en secretaris bij Fonds Lourdesreizen. Van 1999 tot 2019 was ze lid en secretaris van EHBO Langenboom. Van 1991 tot 2019 gaf ze op basisschool het Stekske in Langenboom EHBO-les. Van 2000 tot 2016 was ze contactpersoon voor de collectanten KWF en vanaf 2000 is ze coördinator van het Kinderhulpfonds. Als lid van de Langenboomse tennisclub bezoekt ze vanaf 2000 ernstig zieke clubleden of buurtgenoten. Vanaf 2014 is ze coördinator van de Goede Doelen Week. 

 

De heer J.G.F.M. (Jac) Otten, Boxmeer – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Otten is vanaf 1956 actief voor voetbalvereniging BSV Olympia '18 Boxmeer. Van 1998 tot 2012 was hij als oud-medewerker, lid van de commissie oud-medewerkers van Nutreco. Eveneens was hij van 1999 tot 2018 chauffeur van de buurtbus bij buurtbusvereniging Wanroij-Oploo-Boxmeer en van 2010 tot 2018 bestuurslid en secretaris van deze vereniging. Ook was hij van 2016 tot 2018 coördinator dienstregeling buurtbus. Van 2004 tot 2019 was hij vrijwilliger van de Boxmeerse Carnavalsvereniging 'De Geitenbok'. Daarnaast was hij van 2009 tot 2014 begeleider van bedevaartreizen naar Lourdes. Vanaf 2010 is hij kassamedewerker bij de stichting IJsfestijn Boxmeer. 

 

De heer J.P.J.M. Aben, Wanroij – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Aben is vanaf 1977 lid van de scheidsrechterscommissie KNVB. Zijn verdiensten:  

 • Scheidsrechter zaal KNVB: 1977-1995 
 • Rapporteur scheidsrechters veld KNVB: 1979-2019  
 • Rapporteur scheidsrechters zaal KNVB: 1981-1995 
 • Begeleider scheidsrechters veld: vanaf 1981 
 • Lid van werkcommissie scheidstrechterzaken veld: 1996-2003 
 • Voorzitter van werkcommissie scheidstrechterzaken veld: 2002-2017 
 • Lid districtscommissie scheidsrechterszaken: 2008-2017 
 • Lid districtsmolestatiecommissie: 2005-2016 
 • Voorzitter commissie scheidsrechterscongressen: 2006-2013 
 • Wachtdienstfunctionaris: vanaf 2001

 

Van 1 januari 1978 tot 1981 was hij bestuurslid Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (COVS) en van 1981 tot 1995 secretaris COVS. Vanaf 1995 neemt hij deel aan diverse commissies COVS Boxmeer-Cuijk e.o. Vanaf 1996 is hij scheidsrechterscoördinator van de jeugdafdeling van W.V.V. Constantia en zorgt hij voor het opleiden en begeleiden van de jeugdscheidsrechters bij wedstrijden. Eveneens is hij lid van de kascontrolecommissie. Hij is vanaf 1 januari 2006 actief bij buurtvereniging LIBERA in Wanroij. Daarnaast is hij vanaf 1 september 2017 de tijdelijke secretaris van de KBO, afdeling Wanroij.  Vanaf 1 januari 2018 is hij bestuurslid van de Vereniging van gedecoreerden Zuid 2 (KNVB). 

V.l.n.r. 1e rij: De heer W.M.D.R. Segers, Mevrouw W.M.H. Lucius-Nuijen, wnd burgemeester Hillenaar, De heer J.G.F.M. Otten, Mevrouw M.J. van Mil-van der Wouw, De heer J.M.P. Paters

Mevrouw P.H.M. Paters-Toonen

 

V.l.n.r. 2e  rij: De heer J.P.J.M. Aben, De heer J.P.M. Pluk, De heer L.C.M. Vloet, De heer M.P.M. Caspers,  De heer G.J.C. van Duijnhoven, De heer H.P.J. Gerrits

 

V.l.n.r 3e  rij: De heer F.T.J.A. van Kraaij, Mevrouw J.C.M. Aben-Derks, De heer J.P.  Hendriks, De heer C. Spoorendonk, De heer J.J.H. Smits

 

De heer A.L.A.I. (Toon) Verrijdt, Overloon – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Verrijdt is een natuurbeschermer op nationaal niveau en senior florist vanaf 1988 van Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in Leiden. Hij is ook vanaf 1991 mede-auteur voor het wetenschappelijk tijdschrift Gorteria. Eveneens inventariseert hij terreinen van Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Vanaf 1996 is hij vrijwilliger bij IVN De Maasvallei, groep Sint Anthonis en vanaf 2010 vrijwilliger voor Bosgroep 'De Loonse Duinen'. Hij is vanaf 2010 lid van de werkgroep onderhoud Theobalduskerk en kerkhof Overloon. 

Mevrouw M.J.H. (Marietje) van den Elzen-van Thiel, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van den Elzen-van Thiel was vrijwilliger en bestuurslid van 1970 tot 1991 bij de Zonnebloem en Lourdescomité. Ze is vanaf 2001 vrijwilliger bij Parochie De Goede Herder Mill. Eveneens was ze als bestuurslid vanaf 2011 actief bij de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Mill. Ze was mede-initiatiefneemster en vanaf 2015 bestuurslid van Stichting Acaciahof. Ze is één van de initiatiefneemsters voor de realisatie van het Acaciahof met daarin de Mariakapel. Als bestuurslid is ze mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de Mariakapel. 

 

De heer P.G. (Pieter) van den Elzen, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van den Elzen was vanaf de oprichting in 1990 betrokken bij de politieke partij Algemeen Belang '90 in Mill en Sint Hubert. Hij is vele jaren bestuurslid, vicevoorzitter en later penningmeester geweest. Vanaf de start in 2006 is hij betrokken bij het Senioren Hobby Centrum. Vanaf 2012 is hij actief als lid van het platform Ontdek Mill. Hij brengt ook vanaf 2013 met een groep vrijwilligers de warme maaltijd voor "tafeltje dekje" rond. Vanaf 2013 schrijft hij om de week een column in ‘De Neije Krant. Eveneens heeft hij van 2015 tot 2017 als vrijwilliger een grote rol gespeeld bij de realisatie van het vernieuwde Acaciahof met daarin de nieuw te bouwen Mariakapel. 

 

Mevrouw J.A.M. (Mientje) Derks-Opsteegh, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Derks-Opsteegh is vanaf 1985 lid van de volksdansclub in Escharen. Vanaf 2000 is ze leidster van deze volksdansclub. Van 2001 tot 2021 was ze penningmeester van de vrouwenvereniging ‘Vrouwen van Nu’. Als bestuurslid van deze vrouwenbeweging coördineert ze vanaf 2000 activiteiten voor de vierdaagse doortocht langs het traject Grave-Gassel. 

De heer J.H.C. (Jacques) Arts, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Arts was vanaf 1970 vrijwilliger van voetbalvereniging De Hapse Boys te Haps. Hij was van 1985 tot 1995 penningmeester bij deze voetbalvereniging. Hij heeft bij voetbalvereniging JVC in Cuijk ook een behoorlijke staat van dienst. Van 1997 tot 2009 was hij penningmeester. In 2010 had hij zitting in de sponsorcommissie en vanaf 2012 verzorgde hij de PR. In 2015 nam hij de taak van penningmeester weer op. 

 

De heer J.W. van de Mond, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van de Mond was bestuurslid vanaf 1986 van de stichting van Heemkunde kring ‘De Grenssteen’ in  Mook en Middelaar. In de periode 1995 tot 1999 was hij penningmeester van deze stichting. Hij was van 1987 tot 2020 actief voor de Historische Vereniging Tweestromenland Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen-West. Hij was van 1987 tot 2020 actief lid van de werkgroep Maas en Waalse geslachten. Sinds 2006 verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden bij Pantein. Vanaf 2010 verricht hij vrijwilligerswerk voor het Cuijks Archief. 

 

Mevrouw M.J. (Marian) van de Mond-van Voorst, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van de Mond-van Voorst is heel betrokken bij de kerkgemeenschap. Bij diverse liturgiegroepen in Mook, Cuijk en Nijmegen. In Mook was ze van 1975 tot 2000 de contactpersoon van Mook en Middelaar voor de stichting Algemene Hulpdienst.  Vanaf 1 april 2006 is ze geregistreerd vrijwilliger binnen Pantein bij Castella in Cuijk en zij begon toen als lid van de cliëntenraad Pantein, regio Cuijk. 

 

Mevrouw J.A.H.M. (Annie) Rovers-Michiels, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Rovers-Michiels was van 1992 tot 2001 bestuurslid van de stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit (EZV). Zij zingt al 30 jaar bij het Zangkoor in Escharen en was voorzitter van 1995 tot 2003. Vanaf 2005 is ze voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling Escharen (voorheen KVO). Naast dit voorzitterschap regelt ze de gymgroep en daar is ze penningmeester. 

 

De heer W.L.M. (Walter) van Erkelens, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Erkelens is ambassadeur van wandelvereniging Amicitia in Mill, want hij is al 60 jaar lid van deze vereniging. Hij was medeoprichter van de Avondvierdaagse in Mill en Sint Hubert. Van 1979 tot 2014 was hij secretaris en vanaf 2014 is hij voorzitter van deze vereniging. 

 

De heer H. (Henk) Smits, Grave – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Smits was jarenlang mantelzorger voor zijn moeder. Hij is museumfotograaf en hij is het hart van Graeft Voort. Vanaf 2001 is hij structureel 40 uur per week bezig voor de stichting Graeft Voort. Deze stichting beheert en exploiteert het Graafs Museum oftewel het Stadsmuseum Grave en het Graafs kazemattenmuseum. Hij is penningmeester, zorgt voor het collectiebeheer en houdt toezicht bij activiteiten van derden. 

 

De heer C.J.W.M. (Marco) Janssen, Cuijk – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Janssen is vanaf 1976 actief voor JVC Cuijk. Hij voetbalde bij JVC1 en daarnaast was hij trainer van de jeugd. Van 2006 tot 2014 was hij coördinator voor de jeugd vanaf 16 jaar en vanaf 2009 is hij voorzitter van de technische commissie, lid van de vrijwilligerscommissie en coördinator van de activiteitencommissie. Ook organiseert hij vanaf 1995 het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor alle basisschoolleerlingen van de voormalige gemeente Cuijk. Vanaf 2007 is hij bestuurslid van de stichting Technopromo. 

 

De heer B.G.H. (Ad) Berends, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Berends was van 1969 tot 1983 medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van supportersclub Henk van Kessel (wereldkampioen 50cc uit Mill), Stichting motorsport Mill en Motorsportclub Aldendriel. Ook is hij van 1974 tot 2000 in dienst geweest als vrijwillige brandweerman van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert. In 1980 was hij de medeoprichter en organisator van de HILBO. In 1982 werd de stichting Mill Actief opgericht en ook hiervan was hij jaren voorzitter. Van 2013 tot 2020 was hij voorzitter van het toeristisch platform Ontdek Mill. Hij was bestuurslid van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk van 2014 tot 2021. Daarnaast heeft hij de stichting "Een Goei Leven" opgericht, waarvan hij nog voorzitter is. Vanaf 2019 is hij actief voor Liberaal Land van Cuijk. 

 

Mevrouw H.C.J.M. (Hetty) Coppis, Overloon – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Coppis is vanaf 1980 de bewaker van het dialect voor carnavalsvereniging 'De Huibuuke' in Overloon. Vanaf 2004 is ze de initiatiefnemer en medeoprichter van de dialectwerkgroep 'Wie wá bewaart'. Ook is ze vanaf 2014 betrokken bij meerdere activiteiten van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Overloon. In 2015 stond zij mede aan de wieg van 'Gast aan tafel'. Vanaf 2018 is ze vrijwilliger bij het Cultureel Festival 'Schijt aan de Grens'. 

 

De heer G.A.J. (Gerrit) Daanen, Oeffelt – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Daanen is vanaf 1993 actief als vrijwilliger bij TennisVereniging Oeffelt (TVO). Sinds 2004 is hij penningmeester van Stichting De Kleppenburg in Oeffelt. Hij is ook één van de grondleggers van de zorgcoöperatie Oeffelt. Vanaf 2015 is bestuurslid van deze zorgcoöperatie. Van 2016 tot 2020 was hij ambassadeur van LVCNET. Vanaf 2020 is hij de technische adviseur van Stichting Wonen Oeffelt (SWO). 

 

Mevrouw W.P.J. (Wilma) Hendriks, Mill – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hendriks was van 2007 tot 2021 mantelzorger voor haar zus. Van 1992 tot 2011 was ze bij de Lokale Omroep Mill (LOM) secretaris en penningmeester. Vanaf 2012 is ze coördinator tafeltje-dek-je bij de Stichting Welzijn Ouderen Mill. 

 

De heer H. (Hans) Huizing, Escharen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Huizing was van 1962 tot 2013 lid van voetbalvereniging GW'57 en ook daarna heeft hij zich nog belangeloos voor deze voetbalvereniging ingezet, vooral als tekenaar en vormgever. Eveneens verleende hij medewerking aan de andere voetbalverenigingen Estria en SCV’58. Van 1970 tot 1990 was hij ondersteunend lid van de redactie van clubblad De Aftrap. Van 1998 tot 2008 was hij actief als trainer. Met zijn creativiteit zorgt hij vanaf 1995 ervoor dat het onderwijs op openbare basisschool Hartenaas herkenbaar is. In Stevensbeek is hij vanaf 2007 actief als jeugdtrainer bij SVS (Skeeler Vrienden Stevensbeek). 

 

De heer P.A.M. (Paul) Vogels, Langenboom – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vogels was van 1996 tot 2004 voorzitter en trainer van Volleybalclub Vollan 65. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de dorpsraad in Langenboom. Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Vanaf 2012 is hij voorzitter van Langenboomse dorpsquiz ‘Wette Gij 't, die jaarlijks wordt gehouden. Van 2016 tot 2019 was hij vrijwilliger en contactpersoon binnen het project Krake-DNA. Ook is hij vanaf 2018 vrijwilliger bij Sociom. Vanaf 2019 is hij actief voor Eigen Kweek. 

 

De heer (Albert) van Koot, Sint Agatha – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Koot uit Sint Agatha was in 2021 40 jaar lid van imkervereniging in Oeffelt, waarvan 14 jaar als voorzitter en meer dan 20 jaar als bestuurslid. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de Nederlandse bijenhoudersvereniging (NBV), afdeling Oeffelt heeft hij ervoor gezorgd dat in 2006 een fusie plaatsvond van diverse kleine bijenhoudersverenigingen tot de huidige NBV. Vanaf 1998 tot 2012 is hij voorzitter geweest van de Stichting Bijenstand De Vilt. 

 

De heer J.M.M.J. (Jan) Peters, Sint Anthonis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peters was voorzitter van het internationale Pinkstertoernooi Sint Anthonis in de periode 1989 tot 1996. Eveneens was hij voorzitter van de Technische Commissie (TC) van 1997 tot 2002 van volleybalvereniging SOMAS/Activia. In 2002 werd hij lid van deze vereniging en tot 2009 was hij actief voor deze club. Van 2008 tot 2009 was hij vrijwilliger voor de stichting Vrienden van het Hospice-Huis Land van Cuijk. Hij is één van de medeoprichters van de Stichting FAST, die bestaat sinds 2016 en is opgericht vanuit de volleybalverenigingen Activia uit Sint Anthonis en Flamingo's uit Gennep. Bij deze stichting is hij 5 jaar voorzitter. Vanaf 2015 is hij penningmeester van de stichting Cicero in Sint Anthonis. Eveneens is hij vanaf 2019 secretaris van de stichting Beit Jiddi in Nijmegen. 

V.l.n.r. 1e rij:  De heer A.L.A.I. Verrijdt, Mevrouw M.J.H. van den Elzen-van Thiel, De heer P.G. van den Elzen, wnd burgemeester Hillenaar, Mevrouw J.H.A.M. Rovers-Michiels

 

V.l.n.r. 2e rij:  Mevrouw J.A.M. Derks-Opsteegh, Mevrouw H.C.J.M. Coppis, De heer G.A.J. Daanen, De heer J.W. van de Mond, Mevrouw M.J. van de Mond-van Voorst, De heer H. Huizing

 

V.l.n.r. 3e rij: De heer A. van Koot, De heer H. Smits, De heer B.G.H. Berends, Mevrouw W.P.J. Hendriks, De heer J.M.M.J. Peters

 

V.l.n.r. 4e rij: De heer W.L.M. van Erkelens, De heer C.W.J.M. Janssen, De heer J.H.C. Arts, 

De heer P.A.M. Vogels

 

Lintje aanvragen?

Met de Lintjesregen zijn ook dit jaar in Land van Cuijk weer veel mensen in het zonnetje gezet. In Nederland is een Koninklijke onderscheiding de hoogste blijk van waardering voor inzet voor de medemens en voor de samenleving. 

Kent u ook iemand die een lintje verdient?  U kunt hem of haar voordragen. Op www.lintjes.nl  vindt u veel informatie.  Neem vooraf altijd eerst contact op met het kabinet van de burgemeester, telefonisch via 0485-854000 of via een mail aan kabinet@landvancuijk.nl . De medewerkers kunnen u helpen met het aanvraagproces.

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar voor de lintjesregen 2023 moeten deze vóór 1 juni 2022 zijn ingediend bij de gemeente.

insjabloon-lintjeaanvragenschemaprocesko.jpg

Beheersing eikenprocessierups


Eind april, begin mei start de gemeente Land van Cuijk met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer je een nest aantreft dan kun je dit melden bij de gemeente. Doe dat via de MijnGemeente-app. Afhankelijk van de locatie wordt bepaald of het rupsennest wordt verwijderd. In het meldsysteem geef je aan dat het om melding “eikenprocessierups” gaat.


Gezondheidsklachten
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voornamelijk irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie vind je op www.rupsen.info.

 

Werkzaamheden
De bomen die op plekken staan waar veel mensen komen, worden als eerste behandeld. In korte tijd moeten er veel bomen worden behandeld. Mogelijk gaan de werkzaamheden daarom 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Dit zal waarschijnlijk duren tot half mei.

 

Biologisch middel
De jonge rupsen worden bestreden voordat ze volwassen kunnen worden. De bestrijding gaat nog door als er toch rupsen volwassen zijn geworden. De bomen waarin de rupsen zitten worden bespoten met een veilig, biologisch middel waardoor de processierupsen afsterven.

 

Methode
Het biologisch middel waarmee gespoten wordt, is veilig voor de mens. We raden je wel aan om, daar waar gespoten wordt, niet in de nevel te gaan staan. Ook dieren kun je beter niet laten grazen onder de eikenbomen die bespoten worden.

 

Locaties waar gespoten wordt
Op deze digitale kaart wordt weergegeven waar gespoten wordt. https://www.gislandvancuijk.nl/cook/bomen 

 

Ondertekening overeenkomst Vorstendom 1, Cuijk

Aan de Vorstendom 1 te Cuijk staat een rijksmonumentale woning en voormalige timmerwerkplaats. Deze zijn al geruime tijd niet meer in gebruik en de woning is momenteel onbewoonbaar. De familie Hendriks, eigenaar van de panden, wil het monument restaureren. Hiervoor hebben zij ontwikkelaar PHB Deventer gevraagd een plan te maken. Binnen de bestaande bebouwing worden vier woningen gerealiseerd. Hiermee blijft het monumentale pand behouden. Om dit te bekostigen worden op het achter-terrein drie nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het gebied tussen de bebouwing wordt met groen ingevuld. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

Om het plan mogelijk te maken is tussen de gemeente en ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten. Die werd ondertekend op maandag 25 april jl.

 

Ondertekening anterieure overeenkomst Vorstendom 1, Cuijk. Op de voorgrond Gerwin van de Zande, directeur PHB Deventer en wethouder Bouke de Bruin. De dames Ineke Rots en Mieke Kerskes waren namens de familie Hendriks bij de ondertekening aanwezig.

 

Verkeersregelaars gezocht voor doorkomst Vierdaagse Cuijk 

 

De doorkomst van de Nijmeegse wandelvierdaagse door Cuijk is altijd weer een groot feest. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdag 22 juli. Het spreekt voor zich dat het wandelevenement veel veiligheidsinspanningen van hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en GGD) en gemeente vergt.

Op diverse locaties langs de route worden die dag ook verkeersregelaars ingezet. Omdat wegen dienen te worden afgezet om wandelaars vrije doorgang te geven. De verkeersregelaars hebben de taak alleen bevoegden door te laten op de route van de wandelmars. Zij staan onder direct toezicht (instructie en begeleiding) van de politie. Voor deze taak zijn die dag 18 verkeersregelaars nodig van ’s morgens 06.00 tot circa 15.00 uur.

Aan verenigingen in Land van Cuijk wordt gevraagd hieraan medewerking te verlenen. De deelnemende vereniging ontvangt hiervoor een vergoeding van € 2.000. Verenigingen kunnen zich alleen inschrijven als zij die dag het genoemde aantal kandidaat-verkeersregelaars kunnen inzetten.

Aan de verkeersregelaars worden de volgende eisen gesteld:
•minimale leeftijd van 18 jaar
•kordaat kunnen handelen

De verkeersregelaars worden opgeleid door middel van e-learning. Vervolgens worden de geslaagde verkeersregelaars aangesteld. De verkeersregelaars zullen worden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Indien verenigingen hierin geïnteresseerd zijn kunnen zij zich tot uiterlijk 22 mei aanstaande schriftelijk aanmelden bij de gemeente Land van Cuijk, cluster Verkeer, via e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl. 


Als meerdere verenigingen zich aanmelden hiervoor wordt er geloot.

Wonen in het Groen – Zuid, Cuijk

Op 18 mei a.s. organiseert de gemeente Land van Cuijk een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen belanghebbenden en belangstellenden zich informeren over het bouwplan Wonen in het Groen – Zuid. De bijeenkomst wordt gehouden in Wijkaccommodatie De Nielt en duurt van 17.00 – 20.00 uur. 

 

Het projectgebied Wonen in het Groen - Zuid ligt in het zuidelijke gedeelte van de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk. Het bouwproject omvat ongeveer 150 woningen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie over onder andere het stedenbouwkundig plan. Ook wordt uitgelegd welke ruimtelijke procedures nog doorlopen moeten worden en er is informatie te verkrijgen over de uitgifte van gemeentelijke bouwkavels. Let op, je kunt je tijdens deze bijenkomst niet inschrijven voor een kavel. Dat komt in een later stadium pas aan de orde. 

 

Als je de inloopbijeenkomst wilt bijwonen dan moet je je vooraf aanmelden. Dat kan per e-mail bij Denise de Ronde, projectondersteuner gemeente Land van Cuijk, denise.deronde@landvancuijk.nl.  

 

Uitnodiging informatieavond Herontwikkeling Visioterrein - West

 

Op dinsdag 10 mei 2022 organiseert de gemeente Land van Cuijk een informatieavond. Deze avond gaat over de herontwikkeling van het Visioterrein in Grave. De avond wordt gehouden in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. Aanvang: 19.30 uur.

 

Herontwikkeling

De gemeente Land van Cuijk wil het Visioterrein opnieuw ontwikkelen. Dit terrein ligt aan de Sint Elisabethstraat in Grave. Eerdere informatieavonden in 2020 en 2021 konden niet doorgaan door het coronavirus. Toch lag de voorbereiding tot herontwikkeling niet stil. Achter de schermen is flink doorgewerkt.

In de zomer van 2020 startten de voorbereidingen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente Grave al geld beschikbaar. Hiermee kan de eerste fase van het plan worden uitgevoerd.  

 

In de eerste fase wordt het bastion aan de Sint Elisabethstraat teruggebracht. Dat gebeurt onder andere door een oude vestingmuur te reconstrueren. Op het bastion komt een parkeerplaats. In de bocht naar de dijk, richting Cuijk, worden appartementen gebouwd. Vanaf hier komt ook een fiets-wandelpad naar Kindcentrum De Graaff.

Informatieavond
De gemeente wil nu eerst het voorlopige ontwerp presenteren. Deze presentatie wordt verzorgd door Bureau West 8. Bureau Pittiger zal een toelichting geven op de bestemmingsplanwijziging. Er is ruimte om vragen te stellen. Iedereen is welkom.

 

Informatie  

Vragen over dit onderwerp? Bel dan met Anneke Heermans (projectleider) of Denise de Ronde (projectondersteuning), tel. 0485 – 85 40 00.

 

Muziekspektakel Eldorado: 27-28-29 mei op Landgoed De Barendonk in Beers

Reserveer uw kaarten via www.eldorado2022.nl.


Het leven is mooi en als ’t even kan, lopen we achter de muziek aan. Zijn we niet allemaal op zoek naar ons eigen Eldorado? Ondertussen kennen we ook steeds meer andere

verhalen over het platteland: onveiligheid voor de boeren, drugslabs in schuren. Wat

gebeurt daar eigenlijk en wat trekken we ons daarvan aan? Vanaf 13 mei toert de

muziektheatervoorstelling Eldorado langs vijf boerenlocaties in Brabant. In het weekend van 27, 28 en 29 mei is Landgoed De Barendonk in Beers de locatie.

 

Leven op het platteland

Eldorado is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het leven op het

platteland in 2022 ervaart. Over de problemen van de boeren, over de leegstand die oprukt en de

gevaren die daardoor ontstaan. In het stuk zien we; de crimineel, de boer, zijn familie en de overheid,

met als speciale gast de burgemeester. De voorstelling laat -op soms hilarische wijze- zien hoe

verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaat en hoe dicht ondermijning ons allen op de

huid zit. De grote vraag is: In wat voor Brabant willen wij leven?


150 muzikanten per gemeente

In deze groots opgezette muziektheatervoorstelling spelen lokale fanfares en koren een belangrijke

rol. Per gemeente doen zo’n 150 amateurmuzikanten mee uit alle soorten muziekverenigingen:

fanfares, harmonieën, brassbands, kerkkoren, feestbands, accordeon-orkesten. Aan de voorstellingen in Beers (gemeente Land van Cuijk) nemen onder andere deel Muziekvereniging Juliana uit Haps, Muziekvereniging Vicinia uit Vianen en het Smartlappenkoor Goei Volluk uit Cuijk.

 

Tekst, regie en cast

Eldorado is geschreven door theatermaker Wiske Sterringa, de muziek is van componist Bart van

Dongen. Zij maakten in het kader van het Jeroen Bosch-jaar in vier Brabantse dorpen de

muziektheaterspektakel Fanfari Bombari, ook met een zelfde aantal amateurmuzikanten.

De regie is in handen van Roel Swanenberg. Met zijn grote liefde voor locatietheater is Roel een

perfecte match voor deze voorstelling. Daarnaast zijn Swanenberg en Het Zuidelijk Toneel ook geen onbekenden voor elkaar. Eerder regisseerde hij hier, de met veel enthousiasme ontvangen

voorstelling: Lampenmakers, over de opkomst en opeenstapeling aan veranderingen binnen Philips. 

Een kleine kern van professionele acteurs en een muzikant spelen samen met zo’n 200

amateurmuzikanten per locatie. Björn van der Doelen, zanger/gitarist en ex PSV-er (eerder te zien in De Achterkant van …. Het Zuidelijk Toneel) tekent voor één van de hoofdrollen. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken Maastricht en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders en bij Het Toneel Speelt en de Toneelmakerij. Luuk Jansen en Fay Verberk maken de cast compleet. Elke voorstelling wordt ondersteund door trombonist en accordeonist Hans Sparla.


Samenwerkingspartners

De vijf gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand en Bernheze zijn belangrijke

samenwerkingspartners van het team van Eldorado. Ook het ZLTO, de vereniging voor boeren en

tuinders, is partner in de voorstelling. Zij ondersteunt stichting Poon met raad en daad en hielp bij

het vinden van de juist locaties. Samen willen alle deelnemende partners een gesprek op gang

brengen over de veranderde leef- en werkomgeving van de Brabantse boeren.

Eldorado is een initiatief van Stichting Poon in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel.

Tickets: €17,50 / kinderen t/m 12 jaar gratis via www.eldorado2022.nl.

 

Inzamelen gescheiden afval voor scholen en bedrijven

 

Het goed scheiden van afval is belangrijk om afval te kunnen recyclen. Gemeente Land van Cuijk ondersteunt daarom het initiatief dat scholen en bedrijven zich kunnen opgeven voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en/of glas. Een school of bedrijf opgeven kan tot 18 mei via de website www.afvalgoedgeregeld.nl. 

 

Per 1 januari 2023 gaat de Uitgebreide Producentverantwoordleijkheid (UPV) voor verpakkingen uit bedrijfsafval van start. Dit betekent dat Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang namens de producenten en importeurs van verpakkingen per 2023 ook de inzameling en recycling van verpakkingen uit bedrijfsafval gaan financieren. 

Ook met vragen hierover kunnen scholen en bedrijven terecht op de website www.afvalgoedgeregeld.nl 

 

Webinar GGD Hart voor Brabant: Op weg naar de middelbare school
11 mei van 19.30 uur - 20.30 uur

 

Je kind zit in groep 7/8 en gaat binnenkort de overstap naar het voortgezet

onderwijs maken, een spannende periode! Hoe maken jij en je kind hierin

de juiste keuzes? Welk niveau is nu het meest passend voor je kind, welke

school past hierbij en hoe komt jouw kind het best tot z'n recht? Het kan

best een uitdaging zijn om jouw (pre)puber voldoende te stimuleren, maar

kun je dit ook te veel doen?

Tijdens een tafelgesprek zullen verschillende professionals en ouder(s)

hierover met elkaar in gesprek gaan. Ben je benieuwd naar hun tips & tricks? Sluit vooral aan!

 

Aanmelden kan via https://ggdhvb.webinargeek.com/op-weg-naar-de-middelbare-school. Heeft u vragen? Mail dan naar webinars@ggdhvb.nl.

 

Energiebesparen voor Verenigingen van Eigenaren

Woon je in een appartementencomplex en heb je binnenkort een Algemene Leden vergadering? En staat het onderhoud van het complex op de agenda? Dan is het aan te raden om met elkaar de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen te bespreken. Er bestaan interessante subsidies voor het nemen van energiebesparende maatregelen, het benutten én de opwek van duurzame elektriciteit. Ze leveren comfort op, zijn financieel voordelig én je draagt als VVE bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

 

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VVE’s). Met deze subsidie kun je een energieadvies aanvragen. Dat kan eventueel in combinatie met procesbegeleiding voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast is de subsidie bestemd  voor energiebesparende maatregelen. 

 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Je kunt de SEEH-subsidie ook inzetten voor de advieskosten bij de aanleg van 1 of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Voor subsidie op een (hybride) warmtepomp of een zonneboiler kan een VVE terecht bij de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). 

 

Coöperatieve energieopwekking
Daarnaast kun je als een VVE aanspraak maken op de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit met zonne-energie, windenergie of waterkracht.

 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl.

 

Brug bij Grave afgesloten

 

 

Op zaterdag 14 mei, 20:00 uur, wordt de John S. Thompsonbrug bij Grave afgesloten. Die afsluiting duurt tot de volgende dag, zondag 15 mei, 07:00 uur. Fietsers mogen er wel overheen. Ook wandelaars. Auto’s moeten echter omrijden. Er is een omleidingsroute aangegeven. De afsluiting is nodig omdat er aan de brug gewerkt wordt. 

 

Aan het begin van de zomervakantie 2022 wordt de brug nog een keer afgesloten. Er wordt dan opgeruimd want het schilderwerk aan de bovenbouw is dan klaar. Aansluitend wordt de brug enkele weken opnieuw afgesloten. Zo kan het wegdek geïnspecteerd en gerepareerd worden. Wanneer precies is nog niet bekend. 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp, ga dan naar https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-onderhoud-john-s-thompsonbrug-grave. Je kunt je daar abonneren op een nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte.


Herinneringsplekken oorlog en vrede in het Land van Cuijk

Programma van 4 tot en met 8 mei 2022

 

Op 4 mei en 5 mei herdenken we de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog én hoe belangrijk het is onze vrijheid te koesteren.  Juist nu, in de huidige roerige tijden, is het goed om hier nog meer bij stil te staan. Het Land van Cuijk telt veel herinneringen aan de oorlog. Geïnteresseerden kunnen van 4 tot en met 8 mei de herinneringsplekken in het Land van Cuijk bezoeken en via de nieuwe Liberation Route Brabant, die 3 mei is geopend, naar Grave wandelen.

Liberation Route 

Op 3 mei is de nieuwe Liberation Route Brabant in Grave geopend. Een langeafstandswandeling, die via de knooppunten langs historische locaties voert en de verhalen van Operatie Market Garden en de bevrijding belicht. De wandelroute gaat in etappes via Eindhoven naar Veghel en Uden om te eindigen in Grave. De Brabantse route maakt deel uit van de Liberation Bijschrift:
Wethouder Maarten Jilisen (links), voorzitter van Brabant Remembers Jan Boelhouwer (midden) en Wout van Aalst van Liberation Route Europe, openen de route in Grave door de onthulling van een vector (wegwijzer) bij de John S. Thompsonbrug.

Route Europe; een netwerk van vele kilometers wandelroutes door heel Europa, in regio's waar de geallieerden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun opmars maakten. Ook in het zuidelijke deel van het Land van Cuijk ligt een deel van een (andere) Liberation Route: vanuit Limburg via Overloon naar Sambeek. Op www.liberationroute.com is het volledige internationale wandelnetwerk te vinden, inclusief alle verhalen langs de route en een routeplanner om een eigen wandelroute in de voetsporen van de geschiedenis uit te stippelen. 

Herinneringsplekken in Land van Cuijk

Visit Land van Cuijk en de gemeente Land van Cuijk hebben, in het kader van de nieuwe themaroute, het bestaande aanbod aan herinneringsplekken gebundeld in een breed programma. Van 4 tot en met 8 mei is het onder meer mogelijk om musea te bezoeken, met gidsen de sporen van de oorlog te volgen of langs oorlogsherinneringen te fietsen of te wandelen. Ook kan de naoorlogse geschiedenis van de Koude Oorlog - actueler dan ooit - worden bekeken in het gelijknamige Herinneringspark in Landhorst. Op www.oorlogenvrede.landvancuijk.nl vindt u een compleet overzicht van alle bezienswaardigheden/herinneringsplekken met de openingstijden en de routes. Let op: niet alle locaties zijn elke dag geopend.

 

Energiebespaarcoaches nu ook voor woningeigenaren

 

De energiebespaarcoaches in het Land van Cuijk gaan nu ook aan de slag voor woningeigenaren. De coaches zijn getrainde vrijwilligers, die u graag én helemaal gratis helpen bij het grip krijgen op het eigen energieverbruik én het besparen van energie. Uit de 400 huisbezoeken bij huurders blijkt dat er veel te besparen valt op de energiekosten. Maak daarom gebruik van de adviezen en hulp van de energiebespaarcoach. Dat is goed voor uw portemonnee, zeker met de toenemende kosten voor energie. 

 

 Een energiebespaarcoach bekijkt samen met u wat u zelf kunt doen om uw energiekosten te verlagen door kleine energiebesparende maatregelen en gedrag. Aan de hand  van een energiescan wordt gekeken naar verlichting, tocht, warm water gebruik, verwarming en energieverbruik van elektrische apparaten. 

Afspraak thuis
De coaches werken alleen op afspraak en komen bij u thuis langs voor een energiescan, geven handige tips en beantwoorden vragen over het energiegebruik. Daarnaast leent de coach ook een luchtkwaliteitsmeter en energieverbruiksmanager uit. Zo krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik (real time) en ziet u in één oogopslag of u voldoende ventileert in uw woning.

 

Aanmelden gratis advies energiebespaarcoach
Maak een afspraak met een van onze energiebespaarcoaches via:
brabantwoontslim.nl/energiebespaarcoach-gemeente-Land-van-Cuijk  of bel 085-0410070.

 

Woensdag 25 mei Informatiebijeenkomst en wandelexcursie Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

 

Op woensdag 25 mei van 16.00 – 20.00 uur organiseert de provincie Noord-Brabant een informatiebijeenkomst met excursie over Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De bijeenkomst vindt plaats in het boothuis bij het Veerhuis aan de Veerweg in Oeffelt. 

 

Bij Oeffelt is de Maas versmald, door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn, het  Duits Lijntje. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan. Deze ‘flessenhals’ stuwt het water op en kan bij extreem hoge waterstanden in de toekomst leiden tot mogelijk overstromingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen Aa en Maas en Limburg, gemeente Land van Cuijk, Staatsbosbeheer en de provincies Limburg en Noord-Brabant hebben de handen ineengeslagen om deze situatie op te lossen. De provincie Noord-Brabant is trekker van het project.

 

Voorlopige voorkeursvariant
Inmiddels hebben er een aantal informatiebijeenkomsten en werkateliers plaatsgevonden. Hieraan namen omwonenden deel en andere betrokken partijen zoals natuurorganisaties. Op grond van  informatie uit onder meer die bijeenkomsten nemen de bestuurders medio mei een besluit over de voorlopige voorkeursvariant. Zij wegen daarin belangen, kosten en milieuaspecten tegen elkaar af. Tijdens de informatiebijeenkomst op 25 mei licht de provincie het besluit over de voorlopige voorkeursvariant toe.

 

Wilt u meewandelen?
U kunt ook meewandelen waarbij u bij enkele belangrijke punten in het gebied toelichting krijgt. Zo is er bijvoorbeeld een stop bij de brug, het Duits lijntje, de plek waar de openingen komen in een talud van de weg. Dit is de schuin aflopende zijde aan de binnen- en buitenkant van een dijk langs de N264. U kunt op 25 mei meedoen aan de wandelexcursie op één van de volgende tijdstippen: 16.00-17.30 uur, 17.00-18.30 uur en 18.00-19.30 uur. 

 

Aanmelden tot 20 mei
Aanmelden voor de excursies en informatiebijeenkomst kan tot 20 mei via: www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl/nieuws 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Beleidsregels

 • Evenementenbeleid Land van Cuijk

 

| Overige

 • Voornemen verkoop bedrijfsperceel

Beers

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van appartementen aan Gildeweg 12 te Beers

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een carport aan Op de Hof te Beers
 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een extra inrit aan Klef 8 te Beers

 

Beugen

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bedrijfverzamel-gebouw met 4 units aan Sterckwijk, kadastraal bekend S528 te Beugen

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Koningsdag 2022 op 27 april 2022 aan Dorpsstraat 50B te Beugen

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Provincialeweg 33a te Beugen

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 appartementengebouwen aan Stempels 4 en 5 Weijerstaete te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 32 appartementen aan Manebiest 1 t/m 32 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verplaatsen van de inrit aan Spoorstraat 43 te Boxmeer

 

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanbouwen van een bijgebouw aan de woning aan Nagelkruid 35 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Zilveresdoorn 26 te Cuijk


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de bestaande vergunning i.v.m. de warmtebehandeling van ankers en velden aan Havenlaan 16 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een nieuwe kap op de woning en uitbouw aan Wilhelminastraat 1 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het oprichten van een dakkapel aan Plataan 7 te Cuijk

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Haagsestraat 7 te Cuijk

 

Escharen

 

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Graafschedijk 51 te Escharen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vernieuwen van de achterbouw aan Beerschemaasweg 26 te Escharen
 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een houtwal en het aanleggen van een parkeerplaats aan Hoogeweg 13A te Escharen

 

Gassel

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Koningsdag op 27 april 2022 op het Julianaplein te Gassel
 • Vergunning verleend voor het organiseren van het 75-jarig jubileum Voetbalvereniging Gassel op 17, 18, 19 juni 2022 aan Ten Holtweg 10 te Gassel

 

| Overige

 • Melding voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering nabij Torenstraat 7 te Gassel

 

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning aan Winde 17 te Grave

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van Padelbanen aan Mgr. Borretweg 21 te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Van der Plaatstraat te Grave

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Beerseweg 12B te Haps

 

| Ruimtelijke plannen

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Haps, Sint Hubertseweg naast nr 10’

 

Landhorst

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een bestaand bijgebouw aan Boekelsebaan 1 te Landhorst

 

Langenboom

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrit aan Russendaalweg 8 te Langenboom

 

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het plaatsen van warmtewisselaars bij de bestaande stallen aan Zuid Carolinaweg 19-21 te Langenboom

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het houden van de Campina Open Boerderijdag op 27 mei 2022 aan Hapseweg 14 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Dressuurwedstrijd voor paarden & pony's op 7 en 8 mei 2022 aan Dennendijk te Langenboom

Maashees

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het herbouwen van een schuur aan Op den Bosch 7 te Maashees

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van aanbouw kantoor met aparte ingang en toilet aan Udensedijk 35 te Mill

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het veranderen van de bedrijfsruimte aan Eerste Industrieweg 7 te Mill

| Overige

 • Vergunning verleend voor het bijschrijven van een terras en bijschrijven en afvoeren van leidinggevenden op de Alcoholwetvergunning van het horecabedrijf aan Kerkstraat 3 te Mill

Oeffelt

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een vijver aan Kruispunt 8 te Oeffelt
 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan Hogehoek 2F te Oeffelt
 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan Hogehoek 2E te Oeffelt


Oploo

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een bedrijfsruimte aan Deurneseweg 21 te Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen van een (melk)rundveehouderij aan Tweede Stichting 16 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het organiseren van een 3-daagse publiek toegankelijk evenement, in verband met het 100-jarig bestaan van het dorp aan Siberië 5 te Overloon

 

| Overige

 • Melding voor het realiseren van 14 gesloten bodemenergiesystemen nabij Engelseweg 2 te Overloon

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een overkapping aan Randweg 80 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbouwen van de woning aan Ascetenstraat 15 te Sint Anthonis


Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het opnieuw in gebruik nemen van een voormalig tankstation aan Kloosterstraat 13 te Stevensbeek

 

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit bij een nieuw te bouwen woonhuis aan Akkerweg kavel 4 te Vianen

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het gebruik van een perceel voor een evenement aan Staaiweg ongenummerd te Vierlingsbeek

 

Wanroij

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een winkelruimte aan Wanroijseweg 49A te Wanroij

 

| Overige

 • Melding voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering aan De Beuken 12 te Wanroij

 

 

Westerbeek


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Den Eik ongenummerd te Westerbeek
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 onder 1 kap aan Den Eik ongenummerd te Westerbeek