overloon nieuws

Home » Nieuws » Veel meer incidenten in azc's, vooral in Budel, Oisterwijk en Overloon

Veel meer incidenten in azc's, vooral in Budel, Oisterwijk en Overloon

Gepubliceerd op 20 mei 2019 om 18:27

In de zes asielzoekerscentra in Brabant hebben zich vorig jaar veel meer incidenten met bewoners voorgedaan dan in 2017. Het gaat om een stijging van eenderde, naar bijna tweeduizend. 

De meeste problemen deden zich voor in Budel, waar bijna vijfhonderd keer melding werd gemaakt van agressie en geweld.
GESCHREVEN DOOR
Hans Janssen

Ook in de centra in Oisterwijk en Overloon was gemiddeld zeker elke dag wat aan de hand wat leidde tot respectievelijk 474 en 444 meldingen. Net als in Budel en de drie andere opvangplaatsen (Grave, 341, Tilburg, 155, en Gilze-Rijen, 112) was er sprake van een stijging ten opzichte van 2017. Opvallend was verder dat het in Budel in ruim 170 gevallen om (dreiging met) zelfdoding ging. De cijfers zijn verstrekt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De incidenten zijn ondergebracht in een aantal categorieën: ‘zelfdestructief’ gedrag, agressie en geweld in woord en/of gebaar en het overtreden van huisregels, zoals het niet schoonmaken van de kamer of het negeren van het rookverbod.

In 2016 nog meer incidenten
In 2017 waren er verdeeld over acht opvanglocaties in onze provincie bijna vijftienhonderd meldingen, wat overigens veel minder was dan in 2016. Toen veroorzaakten asielzoekers bijna 2600 incidenten, verspreid over vijftien plekken in Brabant.

Vorige week werden cijfers bekend van delicten gepleegd door asielzoekers buiten hun opvangcentrum. Er ontstond commotie, omdat staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid ernstige misdrijven als verkrachting en doodslag zou hebben verzwegen. Over heel Nederland ging het in 2018 om 4600 meldingen. Hieronder vallen zedenmisdrijven, andere bedreigingen en delicten als winkeldiefstallen, vernielingen en zakkenrollerij. De meldingen zijn niet per provincie uitgesplitst.lees meer op bron:https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3001021/Veel-meer-incidenten-in-azc-s-vooral-in-Budel-Oisterwijk-en-Overloon

lees ook 

‘Asielzoekerscentrum Overloon moet op slot’

11 mei 2019

OVERLOON - Het asielzoekerscentrum in Overloon moet op slot. Als dat niet meteen kan, dan moet het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers dat halverwege 2022 afloopt, niet meer worden verlengd. Daarvoor pleit de VVD in de gemeente Boxmeer. 

Lees meer »

Bezorgde inwoners Overloon

9 mei 2019

Twee weken geleden hadden we een goed gesprek met inwoners van Overloon over de overlast van jonge criminele asielzoekers uit zogenaamde veilige landen. Een groot probleem waarover omwonenden en andere inwoners zich zorgen maken en die zorg delen we als gemeente.

Lees meer »

Kamervragen over overlast asielzoekers Overloon

8 mei 2019

OVERLOON/DEN HAAG - De recente golf inbraken en insluipingen in woningen in Overloon waarbij asielzoekers van het asielzoekerscentrum in Overloon betrokken zijn, hebben ook politiek Den Haag bereikt. 

Lees meer »

'Schaf een goede hond aan', adviseert gemeente nadat inwoners klagen over asielzoekers

6 mei 2019

OVERLOON - Als het aan een deel van de inwoners van Overloon ligt, neemt de gemeente actie om overlast van asielzoekers tegen te gaan. In een brief hebben 44 inwoners hierop aangedrongen bij het gemeentebestuur. Er zou de laatste maanden veel ingebroken worden. Ook hebben inwoners last van insluipers en van asielzoekers die door de ramen naar binnen kijken.

Lees meer »

Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’

4 mei 2019

OVERLOON - Inwoners van Overloon zijn de inbraken, insluipingen in woningen en mannen die zich verdacht ophouden bij hun huizen meer dan zat. In een brief aan de gemeente Boxmeer, getekend door 44 inwoners,  dringen ze aan op actie. Volgens hen gaat het om bewoners van het asielzoekerscentrum in het dorp. 

Lees meer »

Incidentenoverzicht 2018

Het COA houdt voor elke locatie een incidentenregistratie bij. Alle gebeurtenissen die de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op een locatie raken of waarbij sprake is van een afwijking van de gewenste gang van zaken, worden geregistreerd als incident.

Asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen, zoals Algerije of Marokko, moeten volgens de wet zo vaak en snel mogelijk terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. In de praktijk lukt dit vaak niet; asielzoekers uit deze landen zorgen juist voor veel overlast. We spreken er over met Judith Logtens. Zij is raadslid in Boxmeer, waar ze veel problemen met dit soort asielzoekers hebben. We spreken er ook over met asieladvocaat Wil Eikelboom. Want waarom is het zo moeilijk om deze mensen terug te sturen? bron:https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/502074-overlast-door-asielzoekers-uit-veilige-landen


«   »