overloon nieuws

Home » Nieuws » Stop de Eenzaamheid

Stop de Eenzaamheid

Gepubliceerd op 23 april 2020 om 19:59

De berichtgeving in de media gaat, terecht, over de coronacrisis en de uitdagingen waar iedere Nederlander mee geconfronteerd wordt.Het gaat over ondernemers die het zwaar hebben, gezinnen die werk en school moeten combineren, de zorg die onmenselijk hard werkt en de eenzaamheid onder vele ouderen en zorgafhankelijke mensen. En het is de eenzaamheid die ons als mens raakt.

Eenzaamheid
Stichting Mobiliteit voor Iedereen strijdt al sinds 2015 tegen eenzaamheid onder kwetsbare én zorgafhankelijke mensen in Nederland. In 2015 zijn de wijzigingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) namelijk doorgevoerd waardoor veel zorginstellingen, groot en klein, moeite hebben om hun cliënten dagelijks van en naar de dagbesteding te vervoeren. De kosten rijzen de pan uit: vervoer werd een serieuze kostenpost. Dagbestedingslocaties en Zorgboerderijen moesten hierdoor zelfs hun deuren sluiten waardoor cliënten hun vertrouwde omgeving kwijt zouden raken. 
Stichting MVI is marktleider op het gebied van gesponsord non-profit zorgvervoer. Hiermee hebben we vele duizenden zorgafhankelijke mensen uit een sociaal isolement kunnen halen en houden. Wij weten dus als geen ander wat de impact van eenzaamheid is op het leven van mensen. Net als de rest van Nederland inmiddels. 
 
Vanuit onze rol als partner van de zorgsector horen we dagelijks hoe veel schrijnender de situatie door de corona-crisis is geworden. 
Dagbestedingen weten vaak niet of ze op dit moment én na de crisis nog kunnen voortbestaan. Enerzijds zijn Taxivervoerders door de crisis veelal in zwaar weer terecht gekomen, waardoor het onduidelijk is of ze na de crisis nog bestaan en tegen de geldende contracten kunnen vervoeren. Anderzijds omdat de overheid opnieuw bezuinigingen heeft aangekondigd met betrekking tot de vervoersbijdrage. 
Nu al is het vervoer voor deze zorginstellingen eigenlijk onbetaalbaar. En straks?
 
Wat wij als partner van de zorg verwachten? Dat voor veel zorgafhankelijke mensen de eenzaamheid juist ook NA de coronacrisis zal blijven voortbestaan.
 
DIT KAN TOCH NIET?!?

Stichting MVI vindt het tijd voor Stop De Eenzaamheid! 
Dat kunnen wij niet alleen, wij hebben jullie hulp hiervoor nodig.

StopDeEenzaamheid
Deze crisis heeft ons enorm gemotiveerd om nog meer te willen doen tegen eenzaamheid. Daarom is vanuit Stichting MVI het initiatief www.StopDeEenzaamheid.nl opgestart.
Stop De Eenzaamheid richt zich op alle Nederlanders die een steentje willen bijdragen aan onze concrete vervoersoplossing tegen eenzaamheid. Na de crisis meer dan 10.000 zorgafhankelijke mensen dagelijks mogen vervoeren van en naar dagbestedingen. 
 
Wij hebben hiervoor DE oplossing en kunnen in samenwerking met zorginstellingen en welzijnsorganisaties dit gaan realiseren. Als voorbeeld: Door een donatie van € 50,- kunnen we een zorgafhankelijk persoon één heel jaar vervoer aanbieden naar sociale activiteiten! 
 
StopDeEenzaamheid 
 
Vanaf 23 april 19.00 uur staat onze campagne online en willen we dit via alle media onder de aandacht brengen. Wij roepen de donderdagen uit tot DoneerDonderdag om mensen te vragen een donatie te doen, zodat wij met heel Nederland dit noodzakelijke zorgvervoer kunnen realiseren.
 
Met deze actie willen we het taboe rondom eenzaamheid weghalen. Eenzaamheid raakt ons allemaal.  
 
Stop de Eenzaamheid verdient landelijke aandacht want alle zorgafhankelijke mensen en kwetsbare ouderen verdienen het toch ook om straks de deur uit te kunnen? 
We hebben inmiddels de steun van vele bekende Nederlanders die het net als ons belangrijk vinden dat de eenzaamheid stopt.
 
Helpt u ons met onze maatschappelijke missie, nu én straks? Wij willen samen met u het eenzaamheidsvirus een halt toeroepen. 
 
Ik wil u vragen om contact op te nemen met onze initiators van STOPDEEENZAAMHEID.NL zodat we onze campagne kunnen toelichten. 
 
Dank u wel voor uw aandacht. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dhr. Edwin Kock, telefoonnummer 06-24525635, emailadres edwin.kock@stichtingmvi.nl.
Dhr. Helmer de Vries, telefoonnummer 06-41863323, emailadres helmerdevries@stichtingmvi.nl
 


«   »