Informatiebrief Opvang Oekraïense vluchtelingen

Gepubliceerd op 23 maart 2022 om 17:46

Het is hartverwarmend om te zien dat inwoners en ondernemers aan de slag zijn gegaan met de hulpverlening aan de vluchtelingen. Dat varieert van het bieden van onderdak tot het doneren van geld of kleding. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de gemeenten gevraagd om de opvang van grotere groepen vluchtelingen op zich te nemen. De gemeente Land van Cuijk werkt hier van harte aan mee. Het gaat hier voornamelijk om vrouwen en kinderen. Met deze brief willen wij jullie informeren over een aantal belangrijke zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Betrekken van wijk- en dorpsraden

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de eerste locatie voor grootschalige opvang in onze gemeente is gevonden, te weten bungalowpark Europarcs in Linden. De eerste vluchtelingen hebben er hun intrek genomen.

Dorpsraad Linden is hier vanaf het begin bij betrokken geweest. Zij hebben een gesprek gehad met de gemeente, er zijn brieven naar alle inwoners gestuurd en er is daaropvolgend een informatiebijeenkomst voor inwoners georganiseerd. Dit alles binnen een tijdsbestek van een paar dagen. Dit heeft er in geresulteerd dat de inwoners goed op de hoogte zijn, enthousiaste vrijwilligers zich hebben gemeld en er voorbereidingen vanuit het dorp getroffen zijn om hun steentje bij te dragen. Let wel, het is geen vereiste dat inwoners een steentje bijdragen, dit is geheel op vrijwillige basis.

De gemeente gaat deze procedure ook zo inrichten ten aanzien van de opvanglocaties die gaan volgen en vragen hiervoor jullie medewerking.

Vooraf

De gemeente heeft de opdracht om een x aantal locaties te vinden en klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen. De locaties die worden aangezocht of aangeboden, zijn - nadat er afspraken zijn gemaakt met de eigenaren definitieve locaties. Inspraak vanuit de inwoners is niet mogelijk.

Wat jullie kunnen verwachten

Een aantal opvanglocaties wordt op dit moment onderzocht om te zien of ze geschikt zijn. Zodra een locatie groen licht krijgt, zullen wij de desbetreffende wijk- of dorpsraad benaderen voor het 1ste gesprek. Hier zal besproken worden wanneer de vluchtelingen worden verwacht en wat er nodig is vanuit de wijk- of dorpsraad of de inwoners. Houd er alvast rekening mee dat dit gesprek overdag zal plaatsvinden (tijdens kantooruren).

Jullie zullen benaderd en geïnformeerd worden door jullie gebiedsmakelaar. Mocht je de komende tijd niets horen, dan zijn wij niet bezig met een locatie in jullie kern of is de beoogde locatie nog niet definitief. Wij nemen dus altijd contact met jullie op als er een locatie geschikt is bevonden. Hebben jullie vragen, schroom niet en stel ze aan jullie gebiedsmakelaar. Zij staan in direct contact met het crisisteam opvang vluchtelingen Oekraïne.

 

Aanvullende informatie

Hieronder vinden jullie informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Land van Cuijk. Deze informatie ontvangen inwoners die particuliere opvang bieden en kan voor jullie nuttig zijn indien er vragen zijn vanuit de inwoners.

Particuliere opvang aanbieden

De gemeente brengt particuliere aanbieders van onderdak en vluchtelingen niet met elkaar in contact. Wil je ruimte beschikbaar stellen, neem dan contact op met de organisatieTakecarebnb (www.takecarebnb.org).

Inschrijven bij de gemeente

Vang je Oekraïense vluchtelingen op, dan is het belangrijk dat zij zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven is belangrijk! Onder andere voor het regelen van onderwijs en zorg. Een afspraak maken kan telefonisch via het Klantcontactcentrum: telefoonnummer 0485-854000. De afspraak om de vluchteling(en) in te schrijven zal op het gemeentehuis in Cuijk zijn (Louis Jansenplein 1).

Zorgkosten vluchtelingen

Alle kosten voor zorg uit het basispakket worden vergoed aan vluchtelingen uit Oekraïne. De vluchteling hoeft geen bijdrage te betalen aan de zorgverlener.

Onderwijs

Vanuit een stabiele opvangsituatie zal er zo snel mogelijk onderwijs (lagere en middelbare school) aangeboden worden. Op dit moment wordt bekeken waar dit zal zijn in de gemeente.

Tegemoetkoming kosten

Er is geen onkostenvergoeding beschikbaar voor particulieren die onderdak bieden. Verder wordt er gewerkt aan een regeling om o.a. leefgeld te verstrekken aan de vluchtelingen.

Consequenties toeslagen, belasting

Indien je een huurwoning hebt, adviseren wij je om wel nu al aan de woningcorporatie door te geven hoeveel vluchtelingen je huisvest in uw woning. Dit regelt de gemeente niet.

Omdat nog wordt besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen, weten we nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je als particulier geen zorgen te maken. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn effect hebben op toeslagen, uitkering

en gemeentelijke belastingen.

 

 

Actuele informatie

Op de website van de gemeente www.landvancuijk.nl is de meest actuele informatie te vinden over opvang van Oekraïense vluchtelingen. Stel je op de hoogte van het laatste nieuws door de website regelmatig te bezoeken. Of bel of mail de gemeente met vragen via het Klantcontactcentrum telefoonnummer 0485-854000 of gemeente@landvancuijk.nl. Hieronder vind je een aantal links naar landelijke websites met meer informatie:

www.rijksoverheid.nl www.vluchtelingenwerk.nl www.rodekruis.nl www.legerdesheils.nl

10 tips voor het opvangen van vluchtelingen

Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Takecarebnb, de organisatie die sinds 2015 vluchtelingen koppelt aan Nederlandse gastgezinnen pleit voor een warm hart en een koel hoofd. Voor de mensen die een gast opnemen heeft de organisatie de volgende tien aandachtspunten.

1. Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol.

2. Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies je woorden zorgvuldig.

3. Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.

4. Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt, want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.

5. Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc. 6. Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.

7. Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.

8. Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).

9. Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.

10. Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente moet altijd een alternatief kunnen bieden.

Meer informatie op www.takecarebnb.org.