overloon nieuws

Home » regionieuws » Spoorlijn Roermond-Nijmegen eind 2024 geëlektrificeerd

Spoorlijn Roermond-Nijmegen eind 2024 geëlektrificeerd

Gepubliceerd op 24 januari 2020 om 17:20

De Maaslijn*, de regionale spoorlijn tussen Roermond-Venlo-Nijmegen, die dagelijks zo’n 20.000 passagiers vervoert, maakt onderdeel uit van de openbaar vervoer (OV-) concessie die Arriva Nederland voor de Provincies Limburg en Gelderland uitvoert, gedurende de periode 2016-2031. Het Maaslijnproject wordt uiterlijk eind december 2024 opgeleverd. 

Arriva wordt, conform afspraken in de huidige concessie, gecompenseerd voor het langer moeten doorrijden met de huidige dieseltreinen op de Maaslijn. De overeenkomst die Limburg met Arriva sluit, betreft een set aan maatregelen die een waarde vertegenwoordigt van 49 miljoen euro.

Gesloten beurzen

In de concessie is afgesproken dat het project Opwaardering Maaslijn in december 2020 gereed zou zijn. Dit wordt nu december 2024. Vanwege het risico dat de elektrificatie en het deels verdubbelen van de Maaslijn later dan in 2020 gereed zouden zijn, bevat de OV-concessie ook een bepaling over hoe dan te handelen. In dat geval geldt dat Arriva er financieel niet slechter op mag worden, maar ook niet beter (budgetneutraal).
Provincie Limburg en Arriva zijn via een aanpak met gesloten beurzen-benadering tot een oplossing voor de meerkosten voor Arriva gekomen. Door enerzijds het verlengen van de afschrijvingstermijnen op het treinmaterieel van 25 naar 30 jaar (met een waarde van 15,2 miljoen euro) en anderzijds in te zetten op een verlenging van de concessie (met een lengte die overeenkomt met een waarde van 33,8 miljoen euro) worden de meerkosten van € 49 miljoen euro gecompenseerd. Uitgangspunt is dat Arriva haar meerkosten vergoed krijgt en dat dit geen extra inzet van publieke middelen vergt.

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben bewust gekozen om nu te komen tot een ‘vaste-prijs-arrangement‘ met uitsluiting van open einden en risico’s. Zo wordt voorkomen dat partijen nog tot in lengte van jaren in onzekerheid zitten en meer- en minderinkomsten op realisatiebasis worden afgerekend. Gedeputeerde Carla Brugman (Openbaar Vervoer): “In een situatie met zulke grote financiële belangen wilden noch de Provincie noch Arriva in de positie komen dat we in lange juridische procedures met elkaar terecht zouden komen. Dat zou zeker ten koste van de reiziger zijn gegaan.” Anne Hettinga (Voorzitter van de raad van bestuur van Arriva Nederland): “Er zijn vele zakelijke en constructieve gesprekken gevoerd. Door het belang van de reiziger én ons partnerschap met de Provincie daarin voor ogen te houden, zijn we eruit gekomen.”

Met alle betrokken partijen wordt de komende jaren stevig ingezet op het uiterlijk eind 2024 opleveren van een geëlektrificeerde Maaslijn. Indien toch later wordt opgeleverd, hebben de Provincie en Arriva ook nu al afspraken gemaakt over de dan maximaal te compenseren meerkosten. Gedeputeerde Hubert Mackus (Infra): ”Alle betrokken partijen werken keihard aan het project Opwaardering Maaslijn. In de Bestuursovereenkomst Maaslijn hebben we daarover goede afspraken gemaakt.”

Meerjarenkader mobiliteit

Door de overeenkomst met Arriva én de heroverweging die Gedeputeerde Staten (GS) in december 2019 hebben gemaakt op het gebied van mobiliteit (-opgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen) wordt duidelijk welke opgaven de Provincie Limburg de komende jaren gaat uitvoeren.lees meer op bron:https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2020/januari/provincie-limburg/


«   »