overloon nieuws

Resultaten Belevingsvluchten F-35 en geluidsmetingen bekend

Gepubliceerd op 10 december 2022 om 08:06

Op 18 oktober 2022 voerde een F35 van de Koninklijke Luchtmacht een belevingsvlucht uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo kregen inwoners een idee van het geluid van een F35 en de impact daarvan op de leefomgeving.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de regionale omgevingsdiensten voerden tijdens de belevingsvlucht geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten. Ruim 5.200 inwoners in de hele regio hebben deelgenomen aan het belevingsonderzoek.

Zorgen waren er volgens het Invior-rapport vooral op het gebied van geluidhinder, het milieu en de gezondheid. De reacties waren verder uiteenlopend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. Niet storend.” Rond de 1.700 mensen gaven aan hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten veel respondenten weten het in het algemeen wel belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan de internationale veiligheid. Een ruime meerderheid deelt de stelling dat Defensie nodig is om Nederland te beschermen.

De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is ook via meetpunten vastgelegd. Dit is niet nieuw. Het F-35 geluid rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel wordt al langer in kaart gebracht. De gegevens zijn hier te zien.
De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven niet het maximum F-35-geluid weer. De geluidmeetnetten Leeuwarden en Volkel registreren op locaties dichter bij de start- en landingsbaan ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim daarboven.

 

Doelen belevingsonderzoek

Defensie wil met het belevingsonderzoek inzicht krijgen in hoe omwonenden van De Peel de F-35-vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie weten in welke mate de vluchten mogelijk van invloed zijn op het dagelijks leven.

Beide onderzoeken komen 15 december ter tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan nemen onder andere de gedeputeerde van de Provincie Limburg, een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant en bestuurders en inwoners van de omliggende gemeenten deel. Aanwezig zijn verder verschillende functionarissen van Defensie en een natuurorganisatie.

Heropening De Peel

De verslechterende wereldwijde veiligheidssituatie, maakt een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Mede daarom komen er ook meer F-35’s. Vliegers en ondersteunend personeel moeten veel oefenen om inzetbaar te zijn. Door de vele bezuinigingen zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg gesloten. Defensie kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimtegebrek reduceren.

Stikstof

Voor de eventuele heropening vraagt Defensie nu eerst een vergunning aan volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor is een doorberekening nodig van het totaal aantal toekomstige activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Zo worden de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 2000-gebieden duidelijk. De effecten van de activiteiten komen terug in de milieueffectrapportage (MER), die ook de gevolgen voor de leefomgeving onderzoekt.

Zie ook

Voor meer informatie zie website Defensie www.defensie.nl

                 2022-RIB-194c Geluidmeting Belevingsvlucht

                       2022-RIB-194b Eindrapportage Belevingsvlucht


«   »